NORMAL_page Losse fearren
"

Maak gebruik van idee├źn van anderen

Natuurlijk is het leuk om voor jouw dorp zelf nieuwe ideeën te bedenken en plannen te maken. Er is echter niets mis om gebruik te maken van goede ideeën van anderen. Hier vind je volop inspiratie. Van samen bloembollen planten in het plantsoen tot een gezellige high tea voor ouderen. Van een pubquiz in het dorpshuis tot een Himmeldei in het dorp.

Filter:

Lasergame brengt (ont)spanning

In Hallum ging jong en oud de strij met elkaar aan. Gewapend met laserguns en eeen eigen taktiek trokken teams van jong en oud door het bos in Hallum. Met rode wangen op elkaar schieten tot bij iemand alle lichtjes uitgaan.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Weer samen gaan sporten

Toen de kaatsvereniging ter ziele ging verdwenen de laatste sportvoorziening uit Oosterbierum. Een klein groepje nam het initiatief om iedere week op het oude kaatsveld te gaan bootcampen.Wat begon met enkelen groeide uit tot een vaste groep van ruim 30 mensen die iedere week schik hebben met elkaar.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Waddenwandeltocht

Wie wilde wandelen trok de goede schoenen aan en liep een prachtige toch door Ferwert, Hogebeintum en Blija. En er waren er nogal wat die zin hadden. Maar liefst 300 vrouwen, mannen meisjes en jongens dedenmee.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Met de jeugd de lucht in

Door corona kon ook in Oosterbierum anderhalf jaar lang bijna geen van de activiteiten voor kinderen door gaan. Nu alles wat soepeler wordt toog Jeugdclub Oosterbierum met kinderen de bossen in voor een klimavontuur in de bossen.Een aanrader ook voor andere dorpen.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Groene vingers ontwikkelen

Welk kind zit nog met zijn vingers in de klei om ze langzamerhand groen te zien worden. In Ried kan dat nu, omdat kinderen met hulp van vrijwilligers en Losse fearren een eigen moestuin kregen. In het voorjaar één pieper er in en in de herfst een emmer pierpers er uit. Bijna tovernarij.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Spannum al vroeg op de kuierlatten

Al om 6 uur s'ochtends ging het los, de Simmermoarn Kuiertocht in Spannum. Vrijwilligers van het kleine dorpje hadden weer iets bijzonders georganiseerd en de wandelaars wisten het te waarderen - een wandeltocht met muziek en gedichten van Waling Dijkstra. Onderweg was voor er iedereen een heerlijk ontbijt.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Kunsttunnel door jong en oud

In Marsum is een nieuwe tunnel aangelegd. Mooi, maar een tikkeltje kaal. Doordat jong en oud samen de handen uit de mouwen stak ontstond er ondergronds een fraai en kleurrijk landschap. Bijzonder genoeg voor burgemeester Waanders om het feestelijk te openen temidden van tientallen schilders en inwoners van Marsum.

 

foto: Siebren van der Leij


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Spelletjes op Koningsdag

Kinderen uit Pietersbierum en Sexbierum vermaakten zich op Koningsdag uitstekend met een keur aan spelletjes die vrijwilligers voor hen hadden georganiseerd. Het kleurenpallet was deze dag vooral veel oranje en rood op de kleine wangetjes.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Intocht Sinterklaas in Corona-stijl.

Graag ontmoet Sint alle kinderen en hun ouders. Nu dat - vanwege corona - niet mogelijk was bedacht hij in Hallum een ingenieuze oplossing. Sint en roetveegpieten trokken langs alle straten om pepernoten en cadeautjes te geven. Dat de Activiteiten Commissie Hallum hen daarbij hielp was in Sints drukke agenda mooi meegenomen.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

duo-concert

Al 125 jaar blazen mannen en vrouwen binnen Vereniging Fanfare Constantia hun partijtje mee. Om dat jubileum te vieren organiseerden zij een duo-concert met het koor Vocal Chain. De entree was gratis zodat iedereen het concert kon bezoeken. 


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Cadeau voor inwoners van Burdaard-Jislum

In deze donkere, moeilijke tijd is een hart onder de riem meer dan welkom. Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o. deelde daarom kaarsen uit aan al haar inwoners. Elke kaar op zich een lichtpuntje in het donker.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

"Mei elkoar, foar elkoar"

Vrijwilligers van de kerk en dorpsbelang organiseerden samen met de kinderen uit Tzummarum dat er in het dorp 200 kopjes koffie (of thee) met iets lekkers konden worden uitgedeeld. De kinderen maakten bovendien mooie tekeningen en labels, en bezorgden mensen die vanwege corona aanhuis gebonden zijn een fijn moment.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Straten mooi verlichten

In Minnertsga maakten inwoners van een wandeling in het donker een leuke beleving door huizen en straten mooi te verlichten. 
Een buurtvereniging gaf iedere bewoner een stok en ster met de vraag deze aan de gevel van hun huis op te hangen. In elke ster kwam een lichtje. Zo was elke avond de buurt mooi verlicht.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Samen vliegeren

Tientallen vliegers vormden een mooie aanblik boven Hallum. Tijdens de Vliegerop kon iedereen die dat wilde zijn of haar vlieger oplaten. Wie geen vlieger had kon er ter plekke eentje kopen, of genieten van al het moois in de lucht.
Met een flink stuk weliand en duidelijk aangegeven vakken en looproutes was de middag geheel corona-proof.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Fotogeniek dorp

Wjelsryp organiseerde een ingenieuze corona-proof fotowedstrijd. Aan de hand van opdrachten kon iedereen die dat wilde meedoen aan de fotowedstrijd en hun mooiste foto naar de organisatie mailen. Die liet de foto's mooi afdrukken, waarna de fotografen ze achter hun eigen raam konden plakken. De laatste etappe bestond uit jureren: met een scoreformulier togen de fotografen door het dorp om elkaars werk te beoordelen.

 


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Stuur eens een kaartje

Tijdens de corona-maatregelen bezorgden in verschillende dorpen vrijwilligers een cadeautje aan huis. In Tzum bedachten ze dat een kaartje leuk is, maar dat persoonlijke kaartjes nog leuker zijn.
Ieder huishouden kraag daarom twee kaartjes: eentje voor zichzelf, en eentje om te versturen aan iemand anders. Een fijne actie!


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Appeltaart cadeau

Door de coronacrisis gaan veel projecten dit jaar niet door. Gelukkig zijn er ook creatievelingen die juist níeuwe, corona-proof projecten bedenken. Dat is extra fijn, nu veel mensen vaker thuis zijn en er minder te beleven valt.

In Spannum bedachten ze zo'n project. Dit najaar trok er een karretje door het dorp, met meel, rozijnen en fruit uit de tuin van Spannumers. Wie wilde kreeg ingrediënten om wat lekkers te bakken. Daar zat wel één voorwaarde aan vast: de helft van de baksels mochten de thuisbakkers zelf opeten, de andere helft deden ze cadeau aan de buren.

Dat leverde veel blije gezichten op: van bakkers, van buren en... van Oosterbierumers. Dorpsbelang Oosterbierum vond het project namelijk zo leuk, dat ze zelf ook een taart-actie op touw zetten. Welk dorp volgt?


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Een fleurige opsteker

Vrijwel tegelijkertijd bedachten dit voorjaar verschillende dorpen een leuke actie voor iedereen die door corona thuiszat. Huis aan huis brachten vrijwilligers bosjes tulpen of bakjes bloembollen langs, vaak voorzien van een kaartje of een gesprekje aan de deur.

In Spannum zamelden ze de uitgedeelde bolletjes bovendien weer in - dit najaar plantten ze die langs de weg in het dorp. Zo heeft iedereen er de komende jaren nog eens plezier van!  


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Tentoonstelling over verleden, ontmoeten in het heden

Ter gelegenheid van de Culturele Hoofd stad Leeuwarden Fryslân organiseerde Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum een tentoonstelling over de geschiedenis van de Kleistreek in de vorige eeuw. Voor de feestelijke opening (met lezing) waren alle inwoners van Ferwert en Hogebeintum uitgenodigd en waren er rondleidingen door en om het dorp.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Oudjaar in wier

In Wier hoefde niemand de keuze te maken om het oude jaar thuis uit te zitten, of bij  familie of vrienden af te tellen tot 12 uur.
Het hele dorp was namelijk welkom bij de oudjaarsactiviteit. Een interactieve quiz trok veel dorpsbewoners, het mooie weer en wat hapjes en drankjes zorgde voor de rest.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Burendag op de molen

Je krijgt niet alle dagen de kans een kijkje in een molen te nemen. Ter gelegenheid van Burendag konden belangstellenden een kijkje nemen op de Stienhüster Molen. Buren die de molen bezochten konden – zodra de molen was stilgezet – ook binnen kijken.
En natuurlijk drink je als buren samen een bakje koffie.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Sint Maarten

Wat begon met een klein probleem, groeide uit tot een gezellige lichtjestocht door het dorp.
Toen Sint Maarten op zondagavond viel, wilde Dorpsbelang Sexbierum voorkomen dat kinderen verspreid over drie avonden langs de deuren trokken. Waar een oproep in het dorpskrantje wellicht het probleem oploste, koos Sexbierum voor een leukere oplossing. Ze startten het kinderfeest met een gezamenlijke lampionnentocht door het dorp, met voorop de plaatselijke drumband. Dat beviel zo goed, dat het dorp erover denkt volgend jaar weer een optocht te organiseren.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

It-is-hast-klear-feest Tzummarum

Dancing in the street
Meer dan een jaar leefden de inwoners van Tzummarum in een grote bouwput. De dorpskern werd grondig over de kop gehaald. Toen het dorp spic en span was en kranen, vrachtwagens en straters uit de straten verdwenen waren, bouwden de inwoners van Tzummarum een feestje. De Bazuin en Dorpsbelang organiseerden een geweldig concert. 250 mensen gaven een nieuwe invulling aan ‘Dancing in the street’.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Zandprinses

De activiteitencommissie in Ouwe Syl bracht het kersfeest dit jaar op een bijzondere wijze onder de aandacht. In de weide omgeving kreeg iedereen een flyer, met de oproep 21 december naar een feestelijk verlichte stal te komen. 

Daar, tussen de schapen en de balen stro, vertelde de Zandprinses het kerstverhaal. Middels een ingenieuze installatie zag het publiek op een groot scher hoe de zandprinses de mooiste zandtekeningen maakte. Een enthousiaste band en chocolade en glühwein na afloop maakten het feest compleet.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

High Tea Tzummarum

Inwoners, aanwonenden en buren van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum organiseerden en hielden samen een gezellige High tea. Samen bakten ze lekkere hapjes en maakten ze ander lekkers klaar.
Eerst samen actief, dan samen genieten.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Borrel en muzieknotenquiz

Om de jongerensoos it Piipskoft te sponsoren organiseerden jongeren een gezellige muziekkwis voor alle inwoners van Berlicum de opbrengst van de avond voor de jeugdsoos.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Tot en Metje Middelinsee

Een maandenlange voorbereiding ging er aan vooraf. Op 22 september was het zover en de Wereld van Tot en Metje Middelinsee anno 9078 was voor iedereen zichtbaar. Ondanks de grijze, winderige en regenachtige dag waren op meerdere locaties in Oude Bildtzijl heel bijzondere dingen te zien, zoals het Bildts Familiemuseum, het Plastic Junglebos, de plastic Keukenhof, de Wolken in de Nacht, de Plastic Nemostreek, de Ecozuil, de Vissenkom, muziek van het korps cmv Excelsior, de Plastic Ragdolls en meer.
Iedereen werd zich heel erg bewust geworden van de enorme hoeveelheid plastic die we dagelijks weggooien.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Dorpsbelang jubileert

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk vierde haar 100 jarig bestaan. 100 jaar vinden de Marrumer ‘katten’ en ‘roeken’ uit het buurtschap Westernijtsjerk elkaar in een uitstekende samenwerking. Dat werd gevierd met onder meer een ‘huwelijksfeest’, drumband, broodmaaltijd met ook gerechten van dorpsgenoten uit Suriname, Eritrea, Syrië en Marokko en een flashmob.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Viswedstrijd

‘Er is een ding dat ik nooit zou willen missen, en dat is vissen.’
De ouderen in Buurtvereniging De Buorren zingen het lied uit ’t Schaep nog zo mee. De kinderen waarschijnlijk niet meer. Dat laat onverlet dat ook zij graag een hengeltje uitwerpen om een vissie te vangen.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Nieuw jasje voor de speeltuin

Burendag deden bewoners van de Schwartzenbergerstraat in Bitgum de jassen uit en staken de handen uit de mouwen. De Kamp Beetgum kreeg een opknapbeurt.
Onkruid en in de weg hangende takken moesten er aan geloven. Bloembakken, monsterpad en hinkelpad werden aangelegd. Speeltoestellen geschuurd en geschilderd. En wat een resultaat: een leuke dag voor de buurt en de speeltuin in een nieuw jasje.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Bloemen voor Berlinga State

Voor het zorgcomplex in Berlikum fraaien twee grote, ronde bloembakken de entree op. Om deze bloembakken fraai te houden wieden vrijwilligers het onkruid en geven de planten water wanneer dat nodig is. 
Een enthousiaste dorpsgenoot verzorgt tweemaal per jaar het groot onderhoud: uitgebloeide bloemen en dode planten maken dan plaats voor nieuwe, frisse planten en struikjes.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Winterwille

Ferwert pakte flink uit met een winterfair in het centrum van het dorp.
In grote tenten brachten zo’n 30 standhouders uit de omgeving hun waar aan de man en ook voor koffie, glühwein en een warme hap hoefden bezoekers niet naar huis. Bewoners rondom de markt zetten bovendien hun deuren wijd open. De verschillende huiskamers vormden het podium voor intieme concerten, toneelstukken en voordrachten. Al met al een geslaagd evenement!


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Gouden keeltjes

In Blije houden ze van zingen. Niet voor niets is daar dan ook een popkoor opgericht met liefst 24 gouden keeltjes. Op vrijdag 5 juli brachten zij een openluchtconcert voor dorpsgenoten. De opkomst aan toehoorders was groot en voor het koor smaakt het naar meer.
Op vrijdag 5 juli brachten zij een openluchtconcert voor dorpsgenoten. De opkomst aan toehoorders was groot en voor het koor smaakt het naar meer.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Tobbedansen

Dansen op een dorpsfeest, dat is vaste prik. In Menaam bedachten ze echter dat Tobbedansen nog meer spektakel zou opleveren.
En gelijk kregen ze. Liefhebbers genoeg voor een nat pak, en dat tot genoegen van nog veel meer mensen op de kant.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Minnertsga Urban Trail Run

Door steegjes, bedrijven en gebouwen leidde de route van de Urban Trail Run in Minnertsga. 
Zoiets gebeurt maar een keer, moeten de deelnemers gedacht hebben. Daarom verschenen maar liefst 278 wandelaars en 60 hardlopers aan de start. Samen waren zij ook nog eens goed voor een opbrengst van ruim € 1100 voor het goede doel.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Een kerk vol jeugd met Hart & Syl

In Ouwe-Syl zat de kerk afgeladen vol tijdens de Hart & Syl dienst voor het hele dorp. De dienst werd georganiseerd op verzoek van jongeren uit het dorp. Er werd geknutseld, gezongen, film gekeken, muziek gemaakt en koffie gedronken.


Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Wonen Noordwest Friesland helpt dorpen leuker, mooier en leefbaarder te maken