"

Maak je straat of buurt leuker, mooier of leefbaarder!

Wonen Noordwest Friesland vindt leefbaarheid belangrijk. Via de regeling 'Losse fearren' helpen we bewoners van onze woningen om hun leefomgeving te verbeteren. Huurders, maar ook anderen, kunnen namelijk een bijdrage van maximaal € 300 krijgen om de straat of buurt leuker, mooier of leefbaarder te maken. En dat kan echt op allerlei manieren.

Heb jij een goed idee? Kom in actie en voer je plan uit! Vul hier het Aanvraagformulier in.  

Veelgestelde vragen

  • Kun je ook als vereniging een bijdrage aanvragen?
  • Mag ik vaker een bijdrage van Losse fearren aanvragen?
  • Kan ik met iemand overleggen over mijn plan?
  • Mag ik bij meerdere organisaties subsidie aanvragen?

EERDERE PROJECTEN

Ken je buurt

Nieuw begin

Volle tafels

Heel Jan Baron Bakt

Midwinterlicht in Menaam

Oosterbierum in hogere sferen

Nota Feliz serveert in Berltsum

Rillend door de winteravond

Nieuw elan in Sexbierum

'Ut Parkie' geknipt en geschoren

Buitengewoon Hallum

Humor in Wjelsryp

Wonen Noordwest Friesland helpt dorpen leuker, mooier en leefbaarder te maken