Voorwaarden

Heb je een goed idee om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken? Kijk of je project aan de voorwaarden voldoet, en vraag hier snel en eenvoudig subsidie aan.

Subsidievoorwaarden

  1. Het project wordt uitgevoerd in een dorp waar Wonen Noordwest Friesland huurwoningen heeft. Het werkgebied beslaat dorpen uit de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden (Stiens en Hijum).
  2. De subsidie bedraagt maximaal 300 euro
  3. De totale projectbegroting is niet groter dan 2000 euro
  4. Het project dient een algemeen doel, óf wordt aangevraagd door tenminste twee verenigingen of particulieren
  5. In het project zijn dorpsbewoners zelf actief
  6. Huurders van Wonen Noordwest Friesland zijn bij het project betrokken
  7. Het project is geen bestaande, terugkerende activiteit
  8. Het project wordt niet op andere wijze gesteund door Wonen Noordwest Friesland
  9. De subsidie wordt gebruikt voor daadwerkelijk te maken kosten

Voldoet je project niet aan de voorwaarden maar denk je toch dat je project binnen Losse fearren past? Neem dan contact op met Terp 10 Communicatie op telefoonnummer 0518-481494, of gebruik het contactformulier.
 

TIPS VOOR ORGANISATIE


PROJECT AANMELDEN