Tips

Begin op tijd
Natuurlijk kun je ook op het laatse moment nog iets organiseren, maar prettiger is het als alles zonder stress verloopt. Begin dus op tijd.

Geef het een naam
Als wilt dat iedereen weet waarover het gaat, dan bedenk je meteen een naam voor jouw project. Geloof het of niet, maar dan gaat jouw project in 1 keer leven.

Regel budget
Zorg dat je bij het begin van het project je budget regelt. Het voorkomst teleurstelling achteraf. Losse fearren is hierbij natuurlijk ideaal.

Vraag anderen om mee te doen
Je kunt natuurlijk proberen alles in je eentje te doen. Samen met anderen wordt het echter veel leuker en makkelijker. Vraag anderen of ze je bij een onderdeel kunnen helpen. Wie meer wil doen is natuurlijk helemaal welkom.

Peil of er belangstelling is
Weken werk je je uit de naad voor die leuke activiteit. Op de bijeenkomst zelf komt er echter geen mens... Misschien toch eerst peilen of er animo is voor jouw leuke plan.

Doe aan PR
Als je iets organiseert wil je natuurlijk dat anderen daarvan weten en er aan deelnemen. Zorg daarom voor publiciteit. Maak een bericht en geef het aan de webmaster, of de redactie van de dorpskrant. Hang een postertje op in dorpshuis, café of winkel. Geef via school een briefje mee. Benader je huis-aan-huisblad. Het helpt.