Project afgerond

Als een bijdrage is toegekend, maken we deze over nadat het project is afgerond en de verantwoording bij ons binnen is.

De verantwoording kun je per mail sturen naar verantwoording@lossefearren.nl.
In de mail zien we graag:

- een beschrijving van de activiteit
- een paar mooie foto's
- een (globaal) overzicht van de gemaakte kosten
- een contactadres waar geinteresseerden meer informatie kunnen opvragen
- het rekeningnummer waar het geld heen mag

Daarnaast stellen we het op prijs als je in een persbericht of artikel in lokale media Wonen Noordwest Friesland en het project Losse fearren noemt.